forex trading logo

We love T-Tech

มาร์ซเถินเทคโนฯ


sound by jbgmusic
อบรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เขียนโดย ธัญญธร หมู่วิเศษ   

altเมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553  อาจารย์ธัญญธร  หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้นำทีมผู้บริหารโรงเรียนฯ เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555  (SP2)    ณ.ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  และในการอบรมครั้งนี้ ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ  ผู้รับใบอนุญาต ได้  เข้าร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม  ชมภาพบรรยากาศ

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.