forex trading logo

We love T-Tech

มาร์ซเถินเทคโนฯ


sound by jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์517
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ เข้าร่วมต้อนรับท่านไพรวัลย์ จันทะนะ พร้อมด้วยคุณครูพิชญ์สินี จันทะนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญและคณะจาก สพป.อำนาจเจริญ ณ.ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2  ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ และฝ่ายวิชาการได้จัดการสัมมนาการฝึกงาน ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 โดยได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงาน สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการ ณ.ห้องประชุมอาคาร 1  ชมภาพ...

 

ในช่วงระหว่างวันที่  10-21 พฤศจิกายน 2557  ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ วอศ.เถินเทคโนโลยี  ได้ออกนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังฝึกงานอยู่ตามหน่วยงาน สถานประกอบการ และห้างร้านต่างๆ ซึ่ีงในการนิเทศครั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านสถานที่ฝึกงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน ที่นักศึกษาได้ไปฝึกงาน ซึ่งเริ่มฝึกงานมาตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2557  เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีและเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน สถานประกอบการต่อไป ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ รักษาการแทน ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ตามระเบียบวาระการประชุมที่เร่งด่วน สำหรับการจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน และโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยงบประมาณของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับงบประมาณของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง  ณ.ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมศาสตร์ จังหวัดลำปาง  ชมภาพ...

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ผู้บริหาร คณะอาจารย์และนักศึกษา วอศ.เถินเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด ทั้งนี้ผู้อำนวยการธัญญธร  หมู่วิเศษ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินธิดานพมาศ ประจำปี 2557 ด้วย ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลล้อมแรด และปกครองอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ชมภาพบรรยากาศ..

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557  คณะผู้บริหารและอาจารย์ วอศ.เถินเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตของท่านรองผู้อำนวยการ สพป.ลป.2 ท่านแสงแจ่ม เตชะโม่ง ในโอกาสที่ท่านได้เกษียณอายุราชการ กันยายน 2557 นี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือและความผูกพันธ์ ในฐานะที่ท่านได้ดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาเอกชนใน สพป.ลป.2 ด้วยดีเสมอมา ชาวเอกชนเขต 2 จึงได้พร้อมใจกันจัดงานในครั้งนี้ ณ.โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ และคณะอาจารย์ ได้ดำเนินการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการทำประกันคุณภาพภายใน ด้านอาชีวศึกษา ประจำปี 2556  เพื่อทราบถึงจุดเด้น และจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้น และเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีท่าน ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต ในฐานะคณะกรรมการผู้ประเมินของต้นสังกัด ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของ สช.และ สอศ. ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557  ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ ได้มอบเกียรติบัตรการเข้ารับการพัฒนาวิชาชีพในหัวข้อต่างๆ ของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 1/2557  ณ.ห้องประชุม อาคาร 2 ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557  ฝ่ายบุคลากรและเจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน งานทะเบียน เข้าศึกษาดูงานการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน สช. ที่โรงเรียนอักษรศิลป์ ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูโรงเรียนอักษรศิลป์มา ณ.โอกาสนี้ด้วยค่ะ ชมภาพ..

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2016 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054292155-6,086-4203933 ,086-4292883 แฟกซ์ 054292156 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.